Gagnagrunnssérfræðingur í nýsköpunar- og þróunarteymi

Hagstofa Íslands 29. Jan 2021 Fullt starf

Í starfinu felst umsjón með hönnun og uppbyggingu gagnainnviða ásamt þróun og innleiðingu ferla innlestrar og úrvinnslu í nýju kerfi þjóðhagsreikninga. Starfið krefst þekkingar og reynslu af vensluðum gagnagrunnum ásamt þekkingar og reynslu á sviði gagnaforritunar og gerð gagnaleiðslna (e. data pipelines). Um er að ræða nýtt starf sem tengist fjárfestingarátaki stjórnvalda.

Starfsmaðurinn mun starfa í hópi sérfræðinga við þróun og smíði nýs þjóðhagsreikningakerfis fyrir Ísland sem er ætlað að svara aukinni þörf fyrir upplýsingar um stöðu og þróun efnahagsmála sem nýst geta við stefnumörkun, vandaða ákvarðanatöku og bætta upplýsingagjöf til almennings. Ekki er gert ráð fyrir því að starfsmaðurinn hafi reynslu af gerð þjóðhagsreikninga og er því gert ráð fyrir að hann hljóti þjálfun í samræmi og gefist m.a. kostur á að sækja sérhæfð námskeið, auk þess að taka virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi um uppbyggingu gagnainnviða innan sviðs þjóðhagsreikninga.

Starfsmaðurinn mun hafa umsjón með hönnun og uppbyggingu gagnagrunna nýrra þjóðhagsreikninga ásamt viðhaldi og umbótum þeirra. Gerð er krafa um að starfsmaðurinn geti miðlað upplýsingum tengdum gagnagrunnskerfi þjóðhagsreikninga, hönnun og högun ásamt viðhangandi ferlum innan þess, til samstarfsmanna, notenda og hagsmunaaðila á skýran og skilvirkan hátt.

Hæfnikröfur

Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegt er kostur

Þekking á tæknilegri högun og skipulagi gagnagrunnskerfa er skilyrði

Reynsla af hönnun og viðhaldi gagnagrunna er skilyrði ásamt því að hafa reynslu af smíði gagnaleiðslna

Yfirgripsmikil þekking á Microsoft SQL Server er kostur

Forritunarhæfni og þekking á helstu hugbúnaðarvenjum er skilyrði

Þekking og reynsla af notkun lausna á borð við R eða Python er kostur

Vilji og geta til að tileinka sér nýjungar

Góð íslensku- og enskukunnátta

Geta til að vinna sjálfstætt, skipulega og undir álagi

Góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.

Umsóknarfrestur er til og með 15.02.2021

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Axel Axelsson - gunnar.axelsson@hagstofa.is - 5281000