Framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs

Veðurstofa Íslands 5. Oct 2018 Fullt starf

Veðurstofa Íslands óskar eftir að ráða í nýtt starf framkvæmdastjóra upplýsingatæknisviðs. Framkvæmdastjóri sinnir daglegri stjórnun upplýsingatæknisviðs. Þar má meðal annars telja:

 • Ábyrgð á stefnumótun og markmiðasetningu sviðsins
 • Ábyrgð á upplýsingatæknistefnu stofnunarinnar og framfylgd hennar
 • Ábyrgð á rekstri sviðsins, s.s. skipulagi, mannauðsmálum og áætlanagerð
 • Ábyrgð á samskiptum við önnur svið og stofnanir er varða upplýsingatæknimál
 • Þátttaka í alþjóðlegri samvinnu á sviði upplýsingatækni

Framkvæmdastjóri situr einnig í framkvæmdaráði Veðurstofunnar sem tekur stefnumótandi ákvarðanir fyrir stofnunina.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf og framhaldsmenntun sem nýtist í starfi, s.s. í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærilegu
 • Farsæl reynsla og yfirgripsmikil þekking á stjórnun
 • Farsæl reynsla við lausn upplýsingatækniverkefna
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu
 • Hæfni til að miðla upplýsingum
 • Gott vald á íslensku og ensku, bæði munnlegri og skriflegri.

Hlutverk og meginverkefni

„Framsækni og áreiðanleiki“ eru tvö af gildum Veðurstofu Íslands og endurspeglast þau í víðtæku starfsumhverfi upplýsingatæknisviðs. Sviðið sér um rekstur upplýsingakerfa, notendaþjónustu, kerfisþróun, DevOps og leggur til sérfræðiþekkingu og ráðgjöf á vettvangi upplýsingatækni. Starfsmenn sviðsins eru að jafnaði um 15 talsins og sinna fjölbreyttu starfi. Vegna sér¬stöðu og víðtæks hlutverks Veðurstofunnar við eftirlit með náttúrunni er áhersla lögð á fjölhæfa og mikla getu í kerfisþróun og sérhæfðum kerfisrekstri. Einnig er þörf á víðtækri þekkingu í nýsköpun og getu til samvinnu við önnur svið stofnunarinnar, sem og aðrar innlendar og erlendar stofnanir. Náttúruvárhlutverk Veðurstofunnar krefst jafnframt hás uppitíma kerfa, stöðugs reksturs og yfirgripsmikillar þekkingar á þeim (knowledgeable buyer kerfa), sem og liprar og aðlögunarhæfrar þjónustu. Sviðið skiptist því annars vegar í kerfisrekstur og þjónustu sem veitt er í 24/7 umhverfi og hins vegar hreina kerfisþróun og DevOps. Þörfinni um lipurð og aðlögunarhæfni er mætt með Agile verklagi og þörfinni á stöðugleika með gæðavottun ISO 27001 og ISO 9001.

Hlutverk Veðurstofu Íslands er að stuðla aðbættu öryggi almennings, eigna og innviðagagnvart öflum náttúrunnar, jafnframt því að styðja sjálfbæra nýtingu náttúrunnar og samfélagslega hagkvæmni. Því hlutverki sinnir starfsfólk Veðurstofunnar með vöktun lofts, láðs og lagar, byggðri á öflun, varðveislu og greiningu gagna, rannsóknum, þróun og miðlun upplýsinga.

Veðurstofa Íslands er opinber stofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Á Veðurstofunni starfa um 140 manns með fjölbreytta menntun og starfsreynslu sem spannar mörg fræðasvið. Auk þess starfa um 70 manns við athugana- og eftirlitsstörf víðsvegar um landið. Starfsemin fer nú fram á fjórum sviðum, en þau verða fimm með tilkomu sérstaks upplýsingatæknisviðs: Athugana- og tæknisvið, eftirlits- og spásvið, fjármála- og rekstrarsvið, úrvinnslu- og rannsóknasviðog upplýsingatæknisvið.

Gildi Veðurstofunnar eru þekking, áreiðanleiki, framsækni og samvinna. Ráðningar hjá stofnuninni munu taka mið af þessum gildum.

Nánari upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðu hennar www.vedur.is

Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is og Gyða Kristjánsdóttir, gyda@hagvangur.is veita upplýsingar um starfið.

Laun taka mið af kjarasamningum ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2018


Upplýsingar fyrir umsækjendur

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Hagvangs, www.hagvangur.is