Forritari, stafræn þróun og upplýsingatækni

Air Iceland Connect 13. Sep 2019 Fullt starf

Air Iceland Connect óskar eftir að ráða starfsmann í upplýsingatæknideild til að sinna verkefnum stafrænnar þróunar og upplýsingatækni. Áhersla er lögð á jákvætt viðhorf, góða samskiptahæfni, fagmennsku og metnað í starfi.

Starfið:

 • Þarfagreining og þróun á nýjum vörum, lausnum og samþættingum
 • Viðhald og hagræðing vara, lausna og samþættinga í rekstri
 • Samskipti við rekstrarþjónustu- og þróunaraðila
 • Teymisvinna þvert á allar deildir félagsins

Menntun/hæfni:

 • BSc í tölvunarfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla/þekking á SQL, HTML5, JavaScript og .NET (C# og .NET Core)
 • Reynsla á Source Control kerfum
 • Reynsla á webMethods eða öðrum integration tólum er kostur
 • Reynsla á skýjalausnum er kostur
 • Góð íslensku- og enskukunnátta, rituð og töluð
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Hreint sakavottorð

Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Umsóknir ásamt ferliskrá óskast í gegnum heimasíðu Air Iceland Connect, fyrir 21. september nk.