Forritari og gagnagrunnshönnuður

Hafrannsóknastofnun 16. Sep 2021 Fullt starf

Hafrannsóknastofnun leitar að forritara til að styrkja uppbyggingu, viðhald og framþróun upplýsingakerfa stofnunarinnar. Viðkomandi þarf að hafa þekkingu á bæði framenda og bakendaforritun og verður hluti af teymi sem vinnur saman að úrlausn fjölbreyttra verkefna. Starfið er tímabundið til tveggja ára. Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi milli fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Samhæfing gagnagrunna stofnunarinnar

 • Smíði viðmótshluta til gagnasöfnunar

 • Skilvirkni í nýtingu gagna og vandaðri gagnahögun

 • Stuðla að skipulagðri varðveislu gagna

 • Stuðningur við úrvinnslu og framsetningu gagna

 • Bæta aðgengi að gögnum

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf í tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi

 • Reynsla af viðmótsforritun

 • Þekking á Java eða öðru sambærilegu forritunarmáli er nauðsynleg

 • Þekking á PL/SQL og Oracle gagasafnkerfi er kostur

 • Þekking á Swing viðmótshluta Java, Git og Gradle er kostur

 • Reynsla af hönnun og forritun gagnagrunna

 • Þekking á tölfræðiforritinu R er kostur

 • Nákvæmni, frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum

 • Jákvætt viðmót og lausnamiðuð nálgun

 • Hæfni til að miðla þekkingu

 • Hæfni til að vinna sjálfstætt og í teymisvinnu

 • Ríkir samskiptahæfileikar og þjónustulund


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Stéttarfélag tölvunarfræðinga hafa gert.

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsókn skal fylgja:

 • Ítarleg ferilskrá.

 • Kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda í starfið.

 • Tilnefna skal tvo meðmælendur.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Ófullnægjandi umsóknir eru ekki teknar til greina. Umsókn getur gilt í sex mánuði eftir að umsóknarfresti lýkur.

Hafrannsóknastofnun áskilur sér jafnframt rétt til að hafna öllum umsóknum.

Við ráðningu í störf hjá Hafrannsóknastofnun er tekið mið af jafnréttisáætlun stofnunarinnar.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 23.09.2021 Nánari upplýsingar veitir

Berglind Björk Hreinsdóttir - berglind.bjork.hreinsdottir@hafogvatn.is - s.8916990