Forritari í þjónustu, forritari í vöruþróun og hugbúnaðarprófari

Rue de Net 30. Oct 2019 Fullt starf

Vegna aukinna verkefna og umsvifa leitum við að metnaðarfullum og drífandi einstaklingum til þess að starfa með okkur. Ef þú hefur áhuga á að vinna á líflegum vinnustað og í framlínu tæknibreytinga þá erum við að leita að þér.

Rue de Net er hugbúnaðarhús í upplýsingatækni sem aðstoðar fyrirtæki og stofnanir við val og innleiðingu á viðskipta- og verslunarlausnum.

FORRITARI Í ÞJÓNUSTU

STARFSSVIÐ

• Forritun í viðskiptakerfum Microsoft Dynamics 365 Business Central / Dynamics NAV

• Forritun vefverslanakerfa í Microsoft .NET (C#)

• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólapróf í verkfræði eða tölvunarfræði

• Forritunarreynsla og þekking á Microsoft hugbúnaði

• Samskiptahæfileikar og góð þjónustulund

• Frumkvæði og öguð vinnubrögð

• Hæfni til að setja sig inn í ný kerfi

FORRITARI Í VÖRUÞRÓUN

STARFSSVIÐ

• Forritun í viðskiptakerfum Microsoft Dynamics 365 Business Central / Dynamics NAV

• Forritun skýjalausna fyrir Microsoft Azure

• Þátttaka í að þróa og móta vörur Rue de Net

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólapróf í verkfræði eða tölvunarfræði

• Forritunarreynsla og þekking á Microsoft hugbúnaði

• Þekking og reynsla af útgáfustýringu er kostur

• Samskiptahæfileikar og góð þjónustulund

• Frumkvæði og öguð vinnubrögð

• Hæfni til að setja sig inn í ný kerfi

HUGBÚNAÐARPRÓFARI

STARFSSVIÐ

• Taka þátt í vöruþróun á öllum stigum

• Gefa forriturum uppbyggjandi endurgjöf á lausnir

• Skilgreina og framkvæma notenda-, virknis og uppsetningarpróf

• Skrifa og keyra sjálfvirkar prófanir

• Skjölun prófana

• Fylgja eftir gæðastöðlum og gæðamarkmiðum

HÆFNISKRÖFUR

Athuga ber að þetta er mjög tæknilegt hlutverk og ætti því viðkomandi að uppfylla eitthvað af eftirfarandi:

• Vottun í ISTQB Foundation Level Certified Tester

• Menntun í tölvunar-, hugbúnaðar-, eða verkfræði

Og/eða hafa reynslu af:

• Eftirfylgni með gæðastöðlum og gæðamarkmiðum

• Notendadrifnum prófunum

• Sjálfvirkum prófunum

• Prófunum í einhverju af eftirtöldu:

  - Microsoft Dynamics 365 Business Central
  - Microsoft Dynamics NAV
  - Microsoft C#
  - Microsoft SQL
  - Python
  - Powershell

Æskilegt er að viðkomandi hafi gott vald á íslensku og ensku, hafi ríka gæðamiðaða þjónustulund og geti unnið sjálfstætt sem og í hóp.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) ráðgjafar hjá Intellecta í síma 511 1225.

Umsóknarfrestur er til og með 11.nóvember. Umsókn með ferilskrá óskast fyllt út á Intellecta. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.