Forritari

VÍS 15. Oct 2018 Fullt starf

Við leitum að öflugum forriturum í upplýsingatækniteymi VÍS. Framundan eru spennandi verkefni við hönnun og þróun stafrænna lausna. Verkefnin eru fjölbreytt og unnin í náinni samvinnu við reynslumikla ráðgjafa og sérfræðinga úr öðrum einingum fyrirtækisins. Mikil tækifæri eru til starfsþróunar fyrir metnaðarfulla einstaklinga.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða sambærileg menntun
  • Reynsla af forritun í .Net eða Java
  • Reynsla af vefþjónustum, Angular og PL/SQL er kostur
  • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
  • Metnaður fyrir því að gera sífellt betur og vinna að umbótum
  • Skipulag og fagmennska í vinnubrögðum

Markmið VÍS er að vera alltaf í fremstu röð tryggingafélaga á Íslandi og er ánægja starfsfólks og viðskiptavina lykilatriði í velgengni félagsins. Hjá okkur starfar framúrskarandi hópur einstaklinga sem saman mynda sterka og öfluga liðsheild. Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að gera sífellt betur eru eiginleikar sem við sækjumst eftir. Í samræmi við jafnréttisstefnu VÍS hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Sótt er um starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is

Umsóknarfrestur er til og með þriðjudeginum 23. október nk.

Nánari upplýsingar veita Agla Sigríður Björnsdóttir hjá Ráðum ráðningarstofu agla@radum.is og Ingólfur Þorsteinsson, forstöðumaður upplýsingatækni VÍS ingolfur@vis.is.


Upplýsingar fyrir umsækjendur

Sótt er um starfið á heimasíðu Ráðum www.radum.is

Umsóknarfrestur er til og með þriðjudeginum 23. október nk.