Forritari

Stefna ehf 21. Dec 2023 Fullt starf

Erum við að leita að þér?
Stefna leitar að lausnarmiðaðri manneskju sem brennur fyrir forritun og hugbúnaðarþróun til að slást í hóp öflugs teymis forritara sem þjónustar viðskiptavini Stefnu. Við leitum að manneskju sem er fljót að tileinka sér nýja þekkingu og aðferðir, hefur gagnrýna hugsun og ríka þjónustulund. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Stefna sérhæfir sig í stafrænum lausnum fyrirtækja, opinberra stofnana, sveitarfélaga og félagasamtaka. Hjá Stefnu starfar teymi sérfræðinga í öllu sem viðkemur hugbúnaðargerð; greining, hönnun, vefun, forritun og ráðgjöf. Við erum sveigjanleg og útsjónarsöm, setjum okkur vel inn í þarfir viðskiptavina, finnum lausn sem hentar hverju sinni og höfum það að markmiði að uppfylla þarfir þeirra sem gera kröfur. Við viljum að okkar fólki líði vel í vinnunni og því skiptir það okkur máli að skapa faglegt og traust starfsumhverfi.

Viðskiptavinir Stefnu skipta hundruðum og er þar á meðal að finna nokkur af stærstu fyrirtækjum og stofnunum landsins. Starfsfólk Stefnu er 40 talsins.

Helstu verkefni:
-Forritun og hugbúnaðargerð
-Prófanir
-Ráðgjöf til viðskiptavina Stefnu

Menntunar- og hæfniskröfur:
-Háskólamenntun kostur
-Þekking og reynsla af vefforritun
-5 ára starfsreynsla af forritun og hugbúnaðarþróun nauðsynleg

Umsóknarfrestur er til og með 12. janúar nk. Umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og verður öllum umsóknum svarað. Nánar upplýsingar eru gefnar í gegnum starf@stefna.is


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Sækja skal um í gegnum Alfreð: https://alfred.is/starf/erum-vid-ad-leita-ad-ther-22