Django/Python forritari

Showdeck 12. Apr 2021 Fullt starf

[English below]

Showdeck.io leitar að nema í hugbúnaðarverkfræði í sumarstarf
Showdeck leitar að sjálfstæðum og atorkusömum forritara í áframhaldandi og spennandi þróunarverkefni. Við erum á höttunum eftir Python/Django forritara til þróunar Django bakenda og Vue framenda fyrir verkefnið. 

Hæfniskröfur

  • Nám á sviði tölvunar-, verk-, eðlis- eða stærðfræði.
  • Reynsla í forritun Python eða sambærilegs forritunarmáls.
  • Reynsla af vefforritun með Vue frameworki eða reynslu af JavaScript/CSS/HTML.
  • Reynsla af Unix eða Linux umhverfi kostur.


Um Showdeck

Showdeck er sprotafyrirtæki sem vinnur að einstakri lausn á heimsvísu til utanumhalds á gögnum tengdum sviðslistum. Þróun hugbúnaðarins hófst í fyrra og hefur fengið einróma góðar móttökur bæði hérlendis og erlendis.

 Fyrirtækið er smátt og að taka sín fyrstu skref en okkur er annt um að skapa vinnustað þar sem ríkja jákvætt og gott umhverfi, heilbrigt andrúmsloft og nútímalegar vinnuaðferðir og -aðstæður.

 Verkefnið er unnið í samstarfi við fagfólk í sviðslistum og mun starfið auk forritunar m.a. fela í sér vettvangsferðir í sviðslistahús, fundi með sviðslistafólki og jafnvel leikhúsferðir – svona ef samkomubönnum verður aflétt! 

Nánari upplýsingar

Verkefnið er styrkt af Nýsköpunarsjóði Námsmanna og þurfa umsækjendur að vera skráðir í háskólanám í maí nk. til að mæta kröfum sjóðsins, hvort sem eru að útskrifast eða enn í námi.


Showdeck.io is looking for a student in software engineering for a summer job
Showdeck is looking for independent and energetic programmers, for an ongoing and exciting developmental project. We are looking for Python/Django programmers to develop a Django backend and a Vue frontend for the project.

Qualifications

  • Studies in the field of computer, engineering, physics or mathematics.
  • Experience in Python programming or equivalent programming language.
  • Experience in web programming with Vue framework or experience in JavaScript / CSS / HTML.
  • Experience of Unix or Linux environment is an advantage.

About Showdeck
Showdeck is a startup working on a unique softwares olution for managing data related to performing arts. Its development began last year and has been unanimously well received both in Iceland and abroad.

The company is small and taking its first steps, but we care about creating a workplace that offers a positive and good environment, a healthy atmosphere and modern working methods and conditions.

The project is carried out in collaboration with professionals in the performing arts and the work will, in addition to programming, e.g. include field trips to performing arts venues, meetings with professionals in the performing arts and possibly even seeing shows – if the ban on gatherings will get lifted!

Further information
The project is funded by the Student Innovation Fund and applicants must be enrolled in university this coming May to meet the requirements of the fund, whether graduating or still studying.


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Umsóknarfrestur er til 23. apríl og munu starfsviðtöl fara fram vikuna 26. apríl. Vinnan mun fara fram í júní, júlí og ágúst. Starfstilhögun er að hluta til sveigjanleg.

Vinsamlegast sendið ferilsskrá og kynningarbréf á showdeck@showedeck.io

Showdeck veitir jöfn tækifæri og er farið með umsóknir sem trúnaðarmál.


Information for applicants
The application deadline is 23 April and job interviews will take place the week of 26 April. The work will take place in June, July and August. Work arrangements are partly flexible.

Please send your CV and a cover letter to showdeck@showdeck.io

Showdeck is an equal opportunities employer and applications are confidential.