Deildarstjóri upplýsingatæknideildar

Samgöngustofa 2. Dec 2021 Fullt starf

Deildarstjóri upplýsingatæknideildar

Starfið: Samgöngustofa leitar að deildarstjóra upplýsingatæknideildar Samgöngustofu. Helstu verkefni starfsins er stjórnun hugbúnaðar og kerfisreksturs innan stofnunar. Starfið felur í sér ábyrgð á rekstri hugbúnaðarlausna, kerfisreksturs og rafrænnar þróunar, gagnvart innri og ytri aðilum. Virk þátttaka í þróun rafrænnar þjónustu stofnunarinnar og öflug samvinna við starfsfólk Samgöngustofu. Einnig felst starfið í áætlunargerð sem og stefnumótun innan stofnunarinnar. Starfshlutfall er 100% og felur í sér krefjandi áskoranir til þess að byggja upp upplýsingatækniumhverfi Samgöngustofu.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði. Gerð er krafa um BA/BS gráðu og er framhaldsnám kostur.
  • Reynsla af verkefnastýringu sem og innleiðingu upplýsingakerfa er nauðsynleg.
  • Leiðtogahæfni og haldgóð stjórnunarreynsla.
  • Þekking á þróun hugbúnaðarlausna og kerfisrekstri æskileg.
  • Greiningarhæfni og sterk ferla- og umbótahugsun.
  • Lipurð í mannlegum samskiptum.
  • Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
  • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

Í boði er spennandi starf hjá metnaðarfullri stofnun í alþjóðlegu umhverfi. Við bjóðum uppá góða starfsaðstöðu og frábæra vinnufélaga.

Umsóknarfrestur er til 13. desember 2021

Nánari upplýsingarum starfið veitir Ólöf Friðriksdóttir, mannauðsstjóri, í síma 480-6000. Öllum umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf. Í ráðningarferlinu verður óskað eftir að umsækjendur skili sakavottorði. Hafi umsækjandi verið fundinn sekur um refsiverða háttsemi getur það orðið til þess að viðkomandi telst ekki hæfur til að gegna starfi hjá stofnuninni. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör eru í samræmi við kjarasamning ríkisins og viðkomandi stéttarfélags. Samgöngustofa áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. Samgöngustofa hvetur öll kyn til að sækja um starfið.

Hjá Samgöngustofu er lögð áhersla á jákvæðan og skemmtilegan starfsanda, frumkvæði og þátttöku. Samgöngustofa fer með stjórnsýslu samgöngumála og annast eftirlit er varðar flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit með samgöngumannvirkjum og leiðsögu. Á hverjum degi leggjum við áherslu á að stuðla að öruggari samgöngum og sinna viðskiptavinum af kostgæfni. Árangri er náð með öflugum hópi starfsmanna með fjölbreyttan bakgrunn og þekkingu. Frekari upplýsingar um Samgöngustofu er að finna á vef stofnunarinnar www.samgongustofa.is


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Hægt er að sækja um starfið rafrænt á www.samgongustofa.is/storf.