Dagvakt framleiðslu / Dayshift production

PCC 3. Jun 2022 Fullt starf

<h1>Dagvakt framleiðslu / production dayshift</h1>
<h1></h1>

*English below

PCC BakkiSilicon á Húsavík hóf störf árið 2018 og er ein fremsta verksmiðja á sínu sviði í heiminum bæði þegar litið er til tækni og umhverfismála. Sílíkon málmur er notaður sem álblanda og er nýttur í efnaiðnaði meðal annars til framleiðslu á síoxönum og sílíkoni. Í verksmiðjunni okkar á Húsavík starfa um 150 manns í fjölbreyttum störfum. Fyrirtækið leggur áherslu á jöfn tækifæri starfsfólks, teymisvinnu og starfsanda, ásamt ríkri öryggis og umhverfisvitund. Við leitum nú að umsækendum fyrir starf dagvaktar framleiðslu til að koma til hóps við okkar frábæra lið af starfsfólki sem leiðir og samhæfir framleiðslu PCC BakkiSilicon.

Framleiðslustarfsfólk hjá PCC BakkiSilicon vinnur í teymum sem sameiginlega sinna fjölbreyttum verkefnum.

Við hvetjum fólk til að sækja um óháð kyni. 

Unnið er á 12 tíma dagvöktum í kerfinu 2-2-3 

______________________________________________________________

PCC BakkiSilicon in Hísavík was established in 2018 and is one of the world’s most advanced and environmentally friendly silicon metal production plants. Silicon metal is used as an aluminum alloyant, it’s employed in the chemicals industry for the manufacture of siloxanes and silicones, among other things. At our factory in Húsavík we employ around 150 people in various positions. The company emphasis is on equal opportunities for our employees, teamwork, morale, as well as great safety and environmental awareness. We are currently looking for candidates for the position of dayshift production to join our team that leads and co-ordinates the operation of PCC Bakki Silicon production. 

Production workers at PCC BakkiSilicon work in teams that jointly carry out various tasks.

We encourage people to apply regardless of gender.

Working hours are 12-hour day shifts in the 2-2-3 system

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri /Applicants need to be at least 20 years old.
 • Gilt bílpróf / A valid driving licence
 • Geta talað íslensku eða ensku / Be able to speak english or icelandic
 • Standast heilsufarsskoðun og undirgangast vímuefnapróf við upphaf starfs / Be willing to undergo a health check and drug test
 • Vinnuvélapróf er kostur / Heavy Machinery operator license
 • Reynsla úr eldföstun eða álveri æskileg / Experience with refractory or smelter work preferred 
 • Reynsla af byggingarvinnu æskileg / Experience with construction work preferred
 • Geta hafið störf sem fyrst / Available for work as soon as possible

Fríðindi í starfi

 • Árlegur bónus byggður á EBITDA / Yearly bonuses based on EBITDA
 • Mánaðarlegt bónuskerfi byggt á KPI’s / Montly bonuses based on KPI’s

Við bjóðum starfsfólki okkar.

 • Áhugaverð störf í alþjóðlegu umhverfi
 • Faglegar áskoranir og vinna með nútíma tækni
 • Samkeppnishæf grunnlaun
 • Góða þjálfun
 • Námskeið, þjálfun og símenntun
 • Tækifæri til starfsþróunar
 • Hópefli
 • Íþróttatímar tvisvar í viku
 • Mötuneyti
 • Starfsmannafélag

We offer our employees:

 • Interesting work in an international chemical group
 • Professional challenges and work with modern technologies
 • Competitive base salaries
 • Necessary trainings based on position needs
 • Courses, training, and life-long learning
 • Opportunity for career development within the company
 • Team building activities
 • Sport activities twice a week for all employees
 • On site canteen
 • Active staff association

Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Við leitum að öflugu fólki á dagvaktir í framleiðslu á Húsavík. / We are looking for dynamic people to join our production dayshift in Húasvík.