Bakendaforritari

Þjóðskrá Íslands 10. Feb 2020 Fullt starf

Þjóðskrá Íslands óskar eftir að ráða bakendaforritara til að ganga til liðs við öflugt þróunarteymi, sem sinnir metnaðarfullum og spennandi verkefnum við þróun þjóðskrár. Mikilvægt er að umsækjendur getið unnið vel í hóp þar sem verkefnin eru unnin í nánu samstarfi.

Þjóðskrá Íslands hefur tvær starfsstöðvar, á Akureyri og í Reykjavík. Starfið getur verið staðsett á báðum stöðum.

Helstu verkefni eru:

 • Þátttakandi í þróunarteymi í verkefnum þjóðskrár

 • Þróun og innleiðing á nýrri högun fyrir þjóðskrá

 • Þróun á nýrri gagnamiðlun

 • Þátttakandi í að móta og þróa nýjar lausnir

 • Greina kröfur og óskir með tilliti til gagna

 • Þróun og viðhald á núverandi kerfum

Menntunar og -hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða sambærileg menntun er skilyrði

 • Lágmark þriggja ára reynsla af hugbúnaðargerð

 • Þekking á C#, .NET Core eða sambærilegu

 • Hæfni til að starfa sjálfstætt og í hópi

 • Reynsla af SQL og MS Sql Server

 • Frumkvæði og drifkraftur

 • Lipurð í mannlegum samskiptum


Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Um er að ræða fullt starf og laun samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna. Umsóknarfrestur er til og með 19. febrúar 2020.

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Umsóknir óskast sendar í starfsumsoknir@skra.is Athygli er vakin á því, að umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Nánari upplýsingar veitir Júlía Þorvaldsdóttir sviðsstjóri þjóðskrársviðs á jth@skra.is.

Hlutverk Þjóðskrár Íslands er að greiða götu fólks og fyrirtækja í samfélaginu og gæta upplýsinga um réttindi þeirra og eignir. Við sinnum því með því að safna, varðveita og miðla upplýsingum um fólk, mannvirki og landeignir. Innan starfsviðs Þjóðskrár Íslands er rekstur fasteignaskrár og þjóðskrár, útgefið fasteignamat og brunabótamat og umsjón með útgáfu vegabréfa.

Við leggjum ríka áherslu á jákvæð samskipti og góða samvinnu sem er undirstaða góðrar þjónustu. Við teljum eftirsóknarvert að fá til liðs við okkur þá sem vilja starfa í anda gilda okkar um virðingu, sköpunargleði og áreiðanleika.

Við kunnum vel að meta frumkvæði, nákvæmni og hraða í vinnubrögðum og nýtum aðferðir straumlínustjórnunar til að gera betur í dag en í gær. Við hvetjum öll kyn til að sækja um.