Rafeindavirki

Neyðarlínan---alfreð-500x365.png
Neyðarlínan 26. Okt. 2017 Fullt starf

Neyðarlínan leitar að öflugum rafeindavirkja til framtíðarstarfa við fjarskipta- og upplýsingatækni.

Neyðarlínan rekur fjarskiptabúnað á um 200 stöðum um land allt, senda og tilheyrandi búnað og umfangsmikil miðkerfi í Reykjavík. Starfstaður viðkomandi er allt landið en megin starfsstöð er í Reykjavík. Bæði er unnið á verkstæði og úti á sendastöðum. Gera má ráð fyrir umtalsverðum ferðalögum um allt land þar með talið um hálendið, á jeppum, vélsleðum, sexhjólum eða öðrum farartækjum.

Öllum umsóknum verður svarað og umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar veitir Tómas Gíslason , sími: 570 2000, netfang: tomas@112.is

Helstu verkefni

 • Vinna við rekstur og viðhald dreifikerfa þ.e. senda, viðtækja og annars fjarskiptabúnaðar um land allt
 • Vinna við uppsetningu og gangsetningu nýs fjarskiptabúnaðar
 • Viðhald rafeindabúnaðar, bilanagreining og viðgerðir

Menntunar og hæfniskröfur

 • Sveinspróf úr rafeindavirkjun eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
 • Æskilegt er að viðkomandi hafi starfsreynslu af rekstri fjarskiptabúnaðar.
 • Reynsla af ferðalögum um hálendið að sumri og vetri.
 • Geta unnið við krefjandi aðstæður í vondum veðrum, í möstrum og á fjöllum.
 • Lausnamiðuð hugsun og skipulagshæfileikar.
 • Samviskusemi og ósérhlífni.
 • Sjálfstæði í vinnubrögðum, en einnig hæfni til að vinna í hóp.
 • Geta til að tileinka sér nýjungar hratt.
 • Stundvísi.

Sækja um starf
Upplýsingar fyrir umsækjendur

Umsókn um starf þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 12. nóvember 2017.